Jak PURODER funguje

Po aplikaci stříknutím se účinek projeví okamžitě. Přípravek není parfemován (tudíž zápach nepřekrývá, ale eliminuje), neobsahuje alkohol, peroxidy, slouceniny chloru a konzervanty.
Unikatní formulace pohlcuje a neutralizuje pach na základě chemicko-fyzikalní interakce, zachycuje molekuly, které čichový orgán vyhodnocuje jako nepříjemný. Jedná se o vodný roztok emulgované nepolarní fáze, která na sebe váže těkavé sloučeniny dusíku a síry.

PU_sortiment web