Jak funguje bez parfému?

Přípravky Puroder NEJSOU PARFEMOVÁNY! Po aplikaci stříknutím se jejich účinek projeví okamžitě. Zápach zneutralizují na látky, které čichem nevnímáme. Neobsahují chlor, peroxidy, ani terpeny. A přitom jsou zdraví neškodné podobně jako například tělové deodoranty.
Unikátní formulace aktivních látek pohlcuje a neutralizuje pach na základě chemicko-fyzikalní interakce. Zachycuje molekuly, které čichový orgán vyhodnocuje jako nepříjemný. Jedná se o vodný roztok emulgované nepolární fáze, která na sebe váže těkavé sloučeniny dusíku a síry. 

Síla proti pachu

Jako zatím jediná firma na světě dodáváme k likvidátorům zápachu speciální sorpční desky z porovité buničiny, které po nasycení Puroderem pohlcují pachy dlouhodobě. Životnost desek je minimálně 12 měsíců.

velka deska Puroder

Pravá síla Puroderu se projeví tam, kde jiné přípravky nemají žádnou šanci.

Puropad odpadky

Více informací o produktech a technologii Puroder najdete na www.puroder.com .