Jak to funguje?

Přípravky Puroder klasicky parfemovány! Po aplikaci stříknutím se jejich účinek projeví okamžitě. Zápach zneutralizují na látky, které čichem nevnímáme. Neobsahují aktivní chlor, peroxidy, ani jiné agresivní látky. A přitom jsou zdraví neškodné podobně jako třeba tělové deodoranty.
Unikátní formulace aktivních látek pohlcuje a neutralizuje pach na základě chemicko-fyzikalní interakce. Zachycuje molekuly, které čichový orgán vyhodnocuje jako nepříjemný. Jedná se o vodný roztok emulgované nepolární fáze, která na sebe váže těkavé sloučeniny dusíku a síry. 

 

JAK SE ZBAVIT PACHU, když úklid nepomáhá?

Techno proti zapachu banner

 

Ať je úklid sebelepší, často bývá problém odstranit zápach z míst, která jsou těžce přístupná. Co s tím?

České výrobky značky PURODER umí se zápachem zatočit! Fungují trvale na základě fyzikální sorpce, nikoli na rozstřikování parfému, který má účinek jen krátkodobý.

Clean promo

 

Síla proti pachu

Jako zatím jediná firma na světě dodáváme k likvidátorům zápachu speciální sorpční desky z porovité buničiny, které po nasycení Puroderem pohlcují pachy dlouhodobě. Životnost desek je minimálně 12 měsíců.

velka deska Puroder

Pravá síla PURODERU se projeví tam, kde jiné přípravky nemají žádnou šanci.

 

Zivot bez zapachu je fajn_1